Home / Biobio / Curanilahue

Curanilahue

Horarios de autobus de Curanilahue

Pullman Santa Maria

de Curanilahue a horarios salida tarifa ida
Rancagua 23.20 $10.000
Santiago 22.25 $10.000

Buses Sol de lebu

de Curanilahue a horarios salida tiempo recorrido tarifa ida
Carampangue 06.30 07.20 07.50 08.15 09.15 09.45 10.15 10.45 11.25 11.50 12.2012.50 13.20 14.20 14.50 15.20 16.15 17.15 17.55 18.15 18.40 19.20 19.45 20.05 25mins EJECUTIVO $ 900
Cerro Alto 07.10 07.45 08.10 08.40 08.45 09.50 10.20 10.45 11.15 11.45 11.50 12.45 13.30 14.25 15.00 15.45 15.50 16.15 16.50 17.25 18.00 18.15 18.45 19.10 19.35 20.00 20.35 35 mins EJECUTIVO $ 800.0
Colcura 06.30 07.20 07.50 08.15 09.15 09.45 10.15 10.45 11.25 11.50 12.2012.50 13.20 14.20 14.50 15.20 16.15 17.15 17.55 18.15 18.40 19.20 19.45 20.05 55 mins EJECUTIVO $ 1.800
Concepcion 06.30 07.20 07.50 08.15 09.15 09.45 10.15 10.45 11.25 11.50 12.2012.50 13.20 14.20 14.50 15.20 16.15 17.15 17.55 18.15 18.40 19.20 19.45 20.05 2hs 5mins EJECUTIVO $ 2.800
Coronel 06.30 07.20 07.50 08.15 09.15 09.45 10.15 10.45 11.25 11.50 12.2012.50 13.20 14.20 14.50 15.20 16.15 17.15 17.55 18.15 18.40 19.20 19.45 20.05 11h10m $2000
Laraquete 06.30 07.20 07.50 08.15 09.15 09.45 10.15 10.45 11.25 11.50 12.2012.50 13.20 14.20 14.50 15.20 16.15 17.15 17.55 18.15 18.40 19.20 19.45 20.05 30mins EJECUTIVO $ 1300
Lebu 07.10 07.45 08.10 8.40 08.45 09.50 10.20 10.45 11.15 11.45 11.50 12.45 13.30 14.25 15.00 15.45 15.50 16.15 16.50 17.25 18.00 18.15 18.45 19.10 19.35 20.00 20.35 2h10m $1500
Los Alamos 07.10 07.45 08.10 8.40 08.45 09.50 10.20 10.45 11.15 11.45 11.50 12.45 13.30 14.25 15.00 15.45 15.50 16.15 16.50 17.25 18.00 18.15 18.45 19.10 19.35 20.00 20.35 1h10m $900
Los Rios 7:55 8:40 9:50 10:20 10:50 11:30 12.15 13:30 14.40 15:15 16:30 16:55 17:45 18.20 18:40 19:10 20:40 10 mins EJECUTIVO $ 600
Los Alamos 07.10 07.45 08.10 8.40 08.45 09.50 10.20 10.45 11.15 11.45 11.50 12.45 13.30 14.25 15.00 15.45 15.50 16.15 16.50 17.25 18.00 18.15 18.45 19.10 19.35 20.00 20.35 0hs 10mins EJECUTIVO $600
Pehuen 07.10 07.45 08.10 8.40 08.45 09.50 10.20 10.45 11.15 11.45 11.50 12.45 13.30 14.25 15.00 15.45 15.50 16.15 16.50 17.25 18.00 18.15 18.45 19.10 19.35 20.00 20.35 1hs 20mins EJECUTIVO $ 1000
Ramadilla 06.30 07.20 07.50 08.15 09.15 09.45 10.15 10.45 11.25 11.50 12.2012.50 13.20 14.20 14.50 15.20 16.15 17.15 17.55 18.15 18.40 19.20 19.45 20.05 20 mins EJECUTIVO $ 700
San Jose 06.15 07.20 07.50 08.15 09.15 09.45 10.15 10.45 11.25 11.50 12.2012.50 13.20 14.20 14.50 15.20 16.15 17.15 17.55 18.15 18.40 19.20 19.45 20.05 10 mins EJECUTIVO $ 500
Santa Rosa 07.10 07.45 08.10 8.40 08.45 09.50 10.20 10.45 11.15 11.45 11.50 12.45 13.30 14.25 15.00 15.45 15.50 16.15 16.50 17.25 18.00 18.15 18.45 19.10 19.35 20.00 20.35 2hs EJECUTIVO $ 1200
x

Check Also

Chillan Horarios de Buses

Horarios de autobuses en Chillan

Antuco

Horario de autobus de Antuco

Mulchén

Horarios de autobuses de Mulchén

Quillon

Horarios de autobus de Quillon

Contulmo

Horario de autobuses en Contulmo